Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Κομιανός δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά στο επιστημονικό πεδίο των διαδραστικών και πολυμεσικών συστημάτων μεικτής πραγματικότητας. Στα πλαίσια των ερευνητικών του ενδιαφερόντων ασχολείται με τα συστήματα και τα περιβάλλοντα εικονικής, επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας, τα βιντεοπαιχνίδια, τις διαδραστικές εγκαταστάσεις, τις μεθόδους επικοινωνίας και εξατομίκευσης περιεχομένου και την εφαρμογή όλων των παραπάνω στον πολιτισμό, τις οπτικοακουστικές τέχνες, την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.

Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου κατόπιν της ολοκλήρωσης της διδακτορικής του διατριβής με θέμα «Μέθοδοι Εξατομίκευσης Περιεχομένου σε Περιβάλλοντα (Πραγματικά, Εικονικά και Μικτά) Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Κατά την εκπόνηση της, ασχολήθηκε ερευνητικά με πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με τα συστήματα και τις εφαρμογές Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας, όπως τη σχεδίαση υπολογιστικά αποδοτικών περιβαλλόντων Εικονικής Πραγματικότητας, τη δημιουργία μοντέλων εξατομίκευσης πληροφορίας σε περιβάλλοντα Μεικτής Πραγματικότητας, την περιήγηση των χρηστών σε εικονικά-μεικτά-πραγματικά περιβάλλοντα, τη διάδραση των χρηστών και τον έλεγχο λειτουργιών πολυμεσικού περιεχομένου στα εν λόγω περιβάλλοντα, την ανάπτυξη αλγορίθμων διάσχισης πραγματικών-εικονικών-μεικτών περιβαλλόντων, την εφαρμογή τοπολογιών για την αυτόματη δημιουργία εξατομικευμένων εικονικών/μεικτών χώρων και περιβαλλόντων, τη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων Μεικτής Πραγματικότητας και την εκπαιδευτική αξιοποίηση των εφαρμογών Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας.

Είναι ερευνητικά ενεργός με δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση και ανακοινώσεις στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Επίσης, συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και περιοδικών.

Έχει διδάξει μαθήματα με αντικείμενο το Ψυχαγωγικό Λογισμικό, τα Διαδραστικά Πολυμέσα, τη Σχεδίαση Παιχνιδιών Βίντεο και των Συστημάτων και Περιβαλλόντων Εικονικής, Επαυξημένης και Μεικτής Πραγματικότητας. Επίσης, δραστηριοποιείται διδακτικά στην ευρύτερη θεματική περιοχή της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών (προγραμματισμός, προγραμματισμός διαδικτύου, επιστήμη των Η/Υ κ.α.).