Υπηρεσίες

Με εμπειρία χρόνων σε ανάπτυξη ιστοσελίδων για την κάλυψη των πολύ διαφορετικών αναγκών που μπορεί να έχετε, για την δημιουργία απλών και μικρών ιστοσελίδων ή μεγάλων και πολύπλοκων:


Δημιουργία ιστοσελίδων

Το ιντερνετ αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για την προσέγγιση όσο του δυνατόν μεγαλύτερου κοινού, με δικτυακούς τόπους που εύκολα κάποιος μπορεί να βρει και να προσπελάσει.

Αναβάθμιση ιστοσελίδων

Τεχνολογική και αισθητική αναβάθμιση ιστοσελίδων ώστε να υποστηρίζουν τις τελευταίες τεχνολογίες και να προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες.

Διαφήμιση

Η διαφήμιση στο ιντερνετ είναι φθηνή, έξυπνη και αποτελεσματική.

Ανάπτυξη εφαρμογών Η/Υ

Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο εκτέλεσης εργασιών με την χρήση Η/Υ. Δουλειές που βρίσκεται μονότονες και κουραστικές είναι αυτές που αντλούν την ενέργεια και την δημιουργικότητα των ατόμων δημιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες για πολλά και ίσως δύσκολα να εντοπιστούν λάθη. Μαζί μπορούμε να δούμε πως η δουλειάς σας μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και αποδοτικά.

Συμβουλευτική υποστήριξη για την χρήση νέων τεχνολογιών

Δημιουργούμε για εσάς λύσεις που στηρίζονται σε κορυφαίες για τον χώρο τους τεχνολογίες, λέξεις όπως XTML, HTML, CSS, XML, JAVA, PHP αν για εσάς δεν σημαίνουν τίποτα μην ανησυχείτε γιατί για μας είναι δεύτερη γλώσσα που πρόθυμα χρησιμοποιούμε για σας.